Ashtalakshmi Stotram Lyrics in English PDF Download

ashtalakshmi-stotram-lyrics-with-meaning-pdf

Name

Ashtalakshmi Stotram Lyrics in English

Language

English

Source

Bharatiweb.com

Category

General

47 KB

File Size

3

Total Pages

29/05/2023

Last Updated

Share This:

Ashtalakshmi Stotram Lyrics in English PDF Download

If you are looking for Ashtalakshmi Stotram Lyrics in English PDF, you are in the right place. At the end of this post, we have added a button to directly download the PDF of Ashtalakshmi Stotram in English for free.

Ashtalakshmi Stotram English Lyrics

Aadi Lakshmee
sumanasa vandita sundaree maadhavee
chandra sahodaree hemamayay |
munigaNa manDita moksha pradaayinee
manjula bhaashiNee vedanutay ||
pankaja vaasinee deva supoojita
sadguNa varshiNee shaantiyutay |
jaya jaya hay madhusoodana kaaminee
aadi lakshmee sadaa paalaya maam || 1 ||

Dhaanya Lakshmee
ayi kalikalmasha naashinee kaaminee
vaidika roopiNee vedamayay |
ksheera samudbhava mangala roopiNee
mantra nivaasinee mantranutay ||
mangala daayinee ambuja vaasinee
devagaNaashrita paadayutay |
jaya jaya hay madhusoodana kaaminee
dhaanya lakshmee sadaa paalaya maam || 2 ||

Dhairya Lakshmee
jayavara varNinee vaishNavee bhaargavee
mantra svaroopiNi mantramayay |
sura gaNa poojita sheeghra phalaprada
gyaana vikaasinee shaastranutay ||
bhava bhaya haariNi papa vimochanee
saadhu janaashrita paadayutay |
jaya jaya hay madhusoodana kaaminee
dhairya lakshmee sadaa paalaya maam || 3 ||

Gaja Lakshmee
jaya jaya durgati naashinee kaaminee
sarva phalaprada shaastramayay |
rathagaja turaga padaadi samaavruta
parijanamanDita lokanutay ||
harihara brahma supoojita sevita
taapa nivaariNee paadayutay |
jaya jaya hay madhusoodana kaaminee
gaja lakshmee roopeNa paalaya maam || 4 ||

Santaana Lakshmee
ayi khaga vaahinee mohinee chakriNee
raaga vivardhinee gyaanamayay |
guNagaNa vaaridhee loka hitaishiNee
svarasapta bhooshita gaananutay ||
sakala suraasura deva muneeshvara
maanava vandita paadayutay |
jaya jaya hay madhusoodana kaaminee
santaana lakshmee sadaa paalaya maam || 5 ||

Vijaya Lakshmee
jaya kamalaasanee sadgati daayinee
gyaana vikaasini gaanamayay |
anudinam archita kumkuma dhoosara
bhooshita vaasita vaadyanutay ||
kanaka dharaastuti vaibhava vandita
shankara deshika maanya paday |
jaya jaya hay madhusoodana kaaminee
vijaya lakshmee sadaa paalaya maam || 6 ||

Vidyaa Lakshmee
praNata sureshvaree bhaaratee bhaargavee
shoka vinaashinee ratnamayay |
maNimaya bhooshita karma vibhooshaNa
shaanti samaavruta haasya mukhay ||
navanidhi daayinee kalimala haariNee
kaamita phala prada hasta yutay |
jaya jaya hay madhusoodana kaaminee
vidyaa lakshmee sadaa paalaya maam || 7 ||

Dhana Lakshmee
dhimi dhimi dhindhimi dhindhimi dhindhimi
dundubhi naada supoorNamayay |
ghuma ghuma ghumghuma ghumghuma
ghumghuma shankha ninaada suvaadyanutay ||
veda puraaNetihaasa supoojita
vaidika maarga pradarshayutay |
jaya jaya hay madhusoodana kaaminee
dhana lakshmee roopeNa paalaya maam|| 8 ||

If you want to download Ashtalakshmi Stotra Lyrics in English with Meaning PDF, then click on the download button provided at the end of this post.

Checkout:

Download Ashtalakshmi Stotram Lyrics in English PDF

To download Ashtalakshmi Sanskrit Lyrics in English PDF, click the below download button. Within a few seconds, Ashtalakshmi Stotram Lyrics PDF will be on your device.

Share This:

Leave a Comment