F.Y B.Com Marathi MCQs PDF Download

F.Y B.Com Marathi MCQ

Name

F.Y B.Com Marathi MCQ

Language

English

Source

tmccollegemangaon.ac.in

Category

Education

477 KB

File Size

4

Total Pages

15/08/2023

Last Updated

Share This:

F.Y B.Com Marathi MCQs PDF Download

If you are looking for F.Y B.Com Marathi MCQ PDF, then you are in the right place. At the end of this post, we have added a button to directly download the PDF of FY B.Com Marathi MCQs in Marathi for free.

F.Y B.Com Marathi MCQ

B. Com is a 3-year Undergraduate program that focuses on subjects related to commerce, Economics, Business Law, Accountancy, Taxation, and finance.

B Com full-form is Bachelor of Commerce. The BCom course is available in 3 categories which are B Com-General, B Com Honours, and B Com LLB.

Here are the MCQs

 1. कोणत्या खात्यात संपत्तीच्या स्रोत दिलेले जातात?
  अ) व्यावसायिक संपत्ती
  ब) वित्तीय संपत्ती
  स) नाणीव संपत्ती
  द) केलेले संपत्ती
 2. “खरेदी खाते”च्या खात्यात कोणत्या खात्याची एंट्री केली जाते?
  अ) क्रियाशील खाते
  ब) पासिव्य खाते
  स) आम्हीच्या खाते
  द) संपत्तीच्या खाते
 3. संतुलित प्रतियोगितेच्या कोणत्या स्वरूपाची दाखला केली जाते?
  अ) खरेदी खाते
  ब) बेचणी खाते
  स) जाहीर खाते
  द) साधारण खाते
 4. व्यावसायिक घटकांच्या खात्यात येणाऱ्या देयकाची एंट्री कोणत्या खात्यात केली जाते?
  अ) क्रियाशील खाते
  ब) पासिव्य खाते
  स) व्यवसायिक खाते
  द) खरेदी खाते
 5. “नीतिनियमित नागरिकांची खाते”च्या खात्यात कोणत्या खात्याची एंट्री केली जाते?
  अ) व्यवसायिक खाते
  ब) आम्हीच्या खाते
  स) बेचणी खाते
  द) संपत्तीच्या खाते
 6. वित्तीय विविधीकरणाच्या कोणत्या सिद्धांतानुसार, व्यापारीच्या व्यवसायाच्या लागतीला कोणती प्रमुखता दिली जाते?
  अ) सहकारिता
  ब) उद्योजितता
  स) न्यायपरायणता
  द) स्वावलंबितता
 7. कॅश डिस्काउंटच्या व्यवस्थेमुळे, कागदपत्राची किंमत कोनत्या दिनांकपर्यंत वाढते?
  अ) परत
  ब) प्रारंभ
  स) मध्य
  द) अंत
 8. निवेशकांना किती वेळा दिलेले जाते त्याची व्याख्या कोणत्या अवधीच्या सिद्धांताने केली आहे?
  अ) समयसर्व सिद्धांत
  ब) सुमार्य अवधी सिद्धांत
  स) सहयोगिता अवधी सिद्धांत
  द) अनुमानित अवधी सिद्धांत
 9. कॉर्पोरेट सोशल रेस्पांसिबिलिटीच्या कोणत्या मानकानुसार, व्यापारीने समाजाला किती प्रमाणात देणे आवश्यक आहे?
  अ) कमीत कमी
  ब) खर्चात
  स) आपल्याला आवश्यक
  द) किमान

Checkout:

Download F.Y B.Com Marathi MCQ PDF

To download F.Y B.Com Marathi MCQ PDF, then just click on the below download button.

Share This:

Leave a Comment