గంటాల పంచాంగం 2023-2024 | Gantala Telugu Panchangam PDF

Gantala Panchangam 2023 to 2024 PDF

Name

Gantala Panchangam 2023 to 2024

Language

Telugu, English

Source

Mulugu.com

Category

General

20 MB

File Size

251

Total Pages

20/04/2023

Last Updated

Share This:

గంటాల పంచాంగం 2023-2024 | Gantala Telugu Panchangam PDF

Download Telugu Gantala Panchangam for 2023-24 PDF- 2023-24 కోసం తెలుగు గంటాల పంచాంగం యొక్క PDFని డౌన్‌లోడ్ చేయండి

This post will provide a PDF of Gantala Panchangam 2023-24 in Telangana. You can find the గంటాల పంచాంగం 2023-24, which you can also download in PDF format at the end of the post.

Gantala Telugu Panchangam PDF

Panchangam means five angas or parts. They are Day or Vaaram, Tidhi, Nakshatram, Yogam and Karanam.

Panchangam’s are two types. Chandra maana Panchangam’s and Surya maana Panchangam’s.

Chandra maana Panchangam’s are calculated according to the movement of Moon. Surya maana Panchangam’s are calculated according to the movement of Sun. Please note that we, Telugu people follow and calculate Panchangam according to the movement of the Moon which is a Chandra maana Panchangam.

Panchangam contains all details of a Telugu year. Telugu Year starts with Ugadi and ends with Ugadi.  Panchangam gives us info about yearly predictions for all 12 rasi’s, festivals and vrata days details, subha muhurtams present in the year, grahanams happening in that year, Mudhami’s present on that year and day wise Panchangam for telugu year.

The five anga’s give us a view about the day. Day wise Panchangam gives us info about all important details of the day like sun rise, sunset, day, Tidhi present on that day and its ending time, nakshatram present on that day and its ending time, yogam present on that day and its ending time, Karanam present on that day and its ending time, Amrutha samayam starting & ending times, varjyam starting & ending time, durmuhurtham starting & ending time, raahukalam starting & ending time.

గంటాల పంచాంగం 2023-24

తెలుగు గంటాల పంచాంగం 2023-2024 లేదా శోభకృత్ నామ సంవత్సర ఘంటాల పంచాంగం 2023-2024 తెలుగు సంవత్సరంలో శుభ ముహూర్తం, దుర్ముహూర్తం, హిందూ వివాహ తేదీలు మరియు గృహప్రవేశం తేదీల జాబితాను అందిస్తుంది.

ఇది రోజువారీ పంచాంగం వివరాలు మరియు రాశి అంచనాలు లేదా తెలుగు రాశి ఫలాలను కూడా ప్రదర్శిస్తుంది. ఈ గంటా పంచాంగం 2023-2024లో అన్ని రాశుల కోసం నెలవారీ జ్యోతిష్య అంచనాలను అందిస్తుంది.

Checkout:

You can download the Telugu Gantala Panchangam 2023-24 PDF from the download button below.

ఈ కంటెంట్ మీకు సహాయకరంగా ఉందని మేము ఆశిస్తున్నాము మరియు తెలుగులో Gantala Panchangam 2023-24 కోసం PDFని డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

Share This:

Leave a Comment