ગુજરાતી કેલેન્ડર 12 મહિનાનું PDF | Gujarati Calendar

gujarati calendar PDF

Name

Gujarati Calendar 2023

Language

Gujarati

Source

Multiple Sources

Category

General

9 MB

File Size

24

Total Pages

29/06/2023

Last Updated

Share This:

ગુજરાતી કેલેન્ડર 12 મહિનાનું PDF | Gujarati Calendar

If you are looking for Gujarati Calendar PDF (ગુજરાતી કેલેન્ડર 12 મહિનાનું), then you are in the right place. At the end of this post, we have added a button to directly download the PDF of Gujarati Calendar for free.

Gujarati Calendar

Here are some popular festivals, as per Gujarati calendars in upcoming weeks.

July 2023

 • 01 શનિવાર 2023: જયા પાર્વતી વ્રત
 • 03 સોમવાર 2023: ગુરુ પૂર્ણિમા, વ્યાસ પૂજન , પૂનમ
 • 08 શનિવાર 2023: બેન્ક હોલીડે
 • 09 રવિવાર 2023: કાલાષ્ટમી
 • 13 ગુરૂવાર 2023: કામિકા એકાદશી
 • 17 સોમવાર 2023: દિવાસો, અમાવાસ્યા
 • 19 બુધવાર 2023: ચંદ્ર દર્શન
 • 20 ગુરૂવાર 2023: મહોરમ હિજરી
 • 21 શુક્રવાર 2023: વિનાયક ચતુર્થી
 • 22 શનિવાર 2023: બેન્ક હોલીડે
 • 26 બુધવાર 2023: દુર્ગાષ્ટમી વ્રત
 • 28 શુક્રવાર 2023: મહોરમ (આસુરા)
 • 29 શનિવાર 2023: પદ્મિની એકાદશી, શાકવ્રત સમાપ્ત

August 2023

 • 01 મંગળવાર 2023: પૂનમ
 • 04 શુક્રવાર 2023: સંકષ્ટ ચતુર્થી
 • 08 મંગળવાર 2023: કાલાષ્ટમી
 • 12 શનિવાર 2023: પરમા એકાદશી, બેન્ક હોલીડે
 • 15 મંગળવાર 2023: સ્વાતંત્ર્ય દિન
 • 16 બુધવાર 2023: અમાવાસ્યા
 • 17 ગુરૂવાર 2023: ચંદ્ર દર્શન
 • 20 રવિવાર 2023: વિનાયક ચતુર્થી
 • 21 સોમવાર 2023: નાગપાંચમ
 • 22 મંગળવાર 2023: કલ્કી જયંતિ
 • 24 ગુરૂવાર 2023: દુર્ગાષ્ટમી વ્રત
 • 26 શનિવાર 2023: બેન્ક હોલીડે
 • 27 રવિવાર 2023: પવિત્રા એકાદશી
 • 29 મંગળવાર 2023: ઓણમ
 • 30 બુધવાર 2023: રક્ષાબંધન
 • 31 ગુરૂવાર 2023: શ્રાવણી પૂનમ

Septmber 2023

 • 03 રવિવાર 2023: બોળચોથ, સંકષ્ટ ચતુર્થી
 • 04 સોમવાર 2023: નાગ પાંચમ
 • 05 મંગળવાર 2023: રાંધણ છઠ
 • 06 બુધવાર 2023: શીતળા સાતમ, જન્માષ્ટમી
 • 07 ગુરૂવાર 2023: શ્રીકૃષ્ણ જન્મ મહોત્સવ
 • 08 શુક્રવાર 2023: નંદ મહોત્સવ
 • 09 શનિવાર 2023: બેન્ક હોલીડે
 • 10 રવિવાર 2023: અજા એકાદશી
 • 14 ગુરૂવાર 2023: અમાવાસ્યા
 • 16 શનિવાર 2023: ચંદ્રદર્શન
 • 17 રવિવાર 2023: વરાહ જયંતિ
 • 18 સોમવાર 2023: ગણેશ ચતુર્થી
 • 20 બુધવાર 2023: ઋષિ પાંચમી, સંવત્સરી
 • 22 શુક્રવાર 2023: ધરો આઠમ
 • 23 શનિવાર 2023: દુર્ગાષ્ટમી વ્રત, રાધા અષ્ટમી, બેન્ક હોલીડે
 • 25 સોમવાર 2023: જયંતી એકાદશી વ્રત
 • 26 મંગળવાર 2023: વામન જયંતિ
 • 27 બુધવાર 2023: ઈદ-એ-મિલાદ
 • 28 ગુરૂવાર 2023: ગણેશ વિસર્જન, અનંત ચતુર્દશી
 • 29 શુક્રવાર 2023: પૂનમ, શ્રાદ્ધ પક્ષ પ્રારંભ
 • 30 શનિવાર 2023: બીજનું શ્રાદ્ધ

Checkout:

Download Gujarati Calendar PDF

To download Gujarati Calendar PDF, then just click on the below download button. Within a few seconds Gujarati Calendar will be in your device.

Share This:

Leave a Comment