हरिपाठ मराठी PDF | Haripath in Marathi Download

Haripath in Marathi PDF

Name

Haripath in Marathi

Language

Marathi

Source

Aiemd.org

Category

Religious

811 KB

File Size

23

Total Pages

19/10/2023

Last Updated


हरिपाठ मराठी PDF | Haripath in Marathi Download

If you are looking for the Haripath Lyrics in Marathi PDF then you are in the right place. At the end of this post, we added a button to download the संपूर्ण हरिपाठ मराठी PDF for free.

Haripath in Marathi PDF

हरिपाठ हा 13व्या शतकात मराठी संत ज्ञानेश्वरांनी रचलेला 28 कवितांचा संग्रह आहे. 28 कविता किंवा मालिका ज्या देवाच्या नावांचे वारंवार परीक्षण करण्याच्या मूल्याची प्रशंसा करतात. याद्वारे आम्ही. परमेश्वराचे नाम नेहमी स्मरणात ठेवण्यासाठी केलेली ही अभंग रचना आहे. म्हणूनच जे लोक देवावर विश्वास ठेवतात आणि अनुसरण करतात. ते पूर्ण पथ वाचतात. वारकरी संप्रदायात याला महत्त्वाचे स्थान आहे.

Marathi Haripath Lyrics

॥ एक ॥ देवाचिये द्वारीं उभा क्षणभरी । तेणें मुक्ति चारी साधियेल्या ॥१॥ हरि मुखें म्हणा हरि मुखें म्हणा।पुंण्याची गणना कोण् करी ॥२॥ असोनि संसारीं जिव्हे वेगु करी । वेदशास्त्र उभारी बाह्या सदा ॥३॥ ज्ञानदेव म्हणे व्यासाचिया खुणा । द्वारकेचा राणा पांडवांघरीं ॥४॥ हरि मुखें म्हणा हरि मुखें म्हणा।पुंण्याची गणना कोण् करी .

॥ दोन ॥ चहूं वेदीं जाण साहीशास्त्रीं कारण । अठराही पुराणें हरिसी गाती ॥१॥ मंथुनी नवनीता तैसें घे अनंता । वायां व्यर्थ कथा सांडी मार्गु ॥२॥ एक हरि आत्मा जीवशिव सम । वायां तू दुर्गमा न घाली मन ॥३॥ ज्ञानदेवा पाठ हरि हा वैकुंठ । भरला घनदाट हरि दिसे ॥४॥ हरि मुखें म्हणा हरि मुखें म्हणा।पुंण्याची गणना कोण् करी .

॥ तिन ॥ त्रिगुण असार निर्गुण हें सार । सारासार विचार हरिपाठ ॥१॥ सगुण निर्गुण गुणाचें अगुण । हरिवीणें मन व्यर्थ जाय ॥२॥ अव्यक्त निराकार नाहीं ज्या आकार । जेथुनि चराचर त्यासी भजें ॥३॥ ज्ञानदेवा ध्यानीं रामकृष्ण मनीं । अनंत जन्मांनी पुण्य होय ॥४॥ हरि मुखें म्हणा हरि मुखें म्हणा।पुंण्याची गणना कोण् करी .

॥ चार ॥ भावेंवीण भक्ति भक्तिविण मुक्ति । बळेंवीण् शक्ति बोलं नये ॥१॥ कैसेनि दैवत प्रसन्न त्वरित । उगा राहें निवांत शिणसी वायां ॥२॥ सायासें करिसी प्रपंच दिननिशीं । हरिसी न भजसी कवण्या गुणें ॥३॥ ज्ञानदेव म्हणें हरिजप करणें । तुटेल धरणें प्रपंचाचें ॥४॥ हरि मुखें म्हणा हरि मुखें म्हणा।पुंण्याची गणना कोण् करी .

॥ पाच ॥ योगयागविधि येणें नोहे सिद्धी । वायांचि उपाधि दंभ धर्म ॥१॥ भावेंविण देव न कळे नि:संदेह । गुरुविण अनुभव कैसा कळे ॥२॥ तपेंवीण दैवत दिधल्याविण प्राप्त । गुजेंविण हित कोण सांगे ॥३॥ ज्ञानदेव सांगे दृष्टांताची मात । साधूचे संगती तरणोपाय ॥४॥ हरि मुखें म्हणा हरि मुखें म्हणा।पुंण्याची गणना कोण् करी .

॥ सहा ॥ साधुबोध झाला तो नुरोनियां ठेला । ठायींच मुराला अनुभवें ॥१॥ कापुराची वाती उजळली ज्योति । ठायींच समाप्ति झाली जैसी ॥२॥ मोक्षरेख आला भाग्यें विनटला । साधूंचा अंकिला हरिभक्त ॥३॥ ज्ञानदेवा गोडी संगति सज्जनीं । हरि दिसे जनीं आत्मतत्वीं ॥४॥ हरि मुखें म्हणा हरि मुखें म्हणा।पुंण्याची गणना कोण् करी.

Checkout:

Download Haripath in Marathi PDF

To download Haripath in Marathi PDF, just click on the below download button. Within a few seconds, this PDF will be on your device.

Leave a Comment