Kannada Grammar Book 2023 PDF

kannada-grammar-book-pdf

Name

Kannada Grammar Book

Language

English, Kannada

Source

Aiemd.org

Category

Education

2 MB

File Size

336

Total Pages

17/04/2023

Last Updated


Kannada Grammar Book 2023 PDF

If you are looking for the Kannada Grammar Book latest edition PDF, then you are in the right place. This post allows you to download Kannada Grammar Book PDF for free.

At the end of this post, we have added a button to directly download the PDF of Kannada Grammar Book.

Kannada Grammar Book

ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕೇಶಿರಾಜನ ಶಬ್ದಮಣಿದರ್ಪಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಮುಂಚಿನ ವ್ಯಾಕರಣದ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ 9 ನೇ ಶತಮಾನದ ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ (ಅಲಂಕಾರದ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ) ಭಾಗಗಳು, ಕಾವ್ಯಾವಲೋಕನ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಭಾಷಾಭೂಷಣ ಎರಡನ್ನೂ 12 ನೇ ಶತಮಾನದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾಗವರ್ಮ II ರವರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ವ್ಯಾಕರಣವು ಇಂಡೋ-ಯುರೋಪಿಯನ್ ಭಾಷೆಗಳಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.

kannada-grammar-book-pdf

ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ದರ್ಪಣ ಪುಸ್ತಕ KAS, FDA, SDA ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ವ್ಯಾಕರಣ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು 1971 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು. ಕನ್ನಡದ ವಿವಿಧ ವ್ಯಾಕರಣದ ಅಂಶಗಳೆಂದರೆ, ತತ್ಸಮ-ತದ್ಭವ, ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ, ಕಾಲ (ಕಾಲ-ರೂಪಗಳು), ಲಿಂಗ (ಲಿಂಗ-ರೂಪಗಳು), ಸಂಧಿ, ಸಮಾಸ, ಛಂದಸ್ಸು, ಅಲಂಕಾರ; ಮತ್ತು ವೃತ್ತ, ತ್ರಿಪದಿ, ಕಂದ (ಚೌಪದಿ ಅಥವಾ ಚತುರ್ಪದಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ), ಷಟ್ಪದಿ, ಸಾಂಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವಿಧ ಕಾವ್ಯದ ಮಾಪಕಗಳು.

Checkout:

Download Kannada Grammar Book PDF

To download Kannada Grammar Book 2023 PDF, then just click on the below download button. Within a few seconds, Kannada Grammar Book will be on your device.

1 thought on “Kannada Grammar Book 2023 PDF”

Leave a Comment